Please reload

Recent Posts

Lecturing on The Law of the Sea and Strategic Maritime Affairs

May 29, 2019

1/4
Please reload

Featured Posts

הרחבת מערכת ההולכה הארצית לים

May 10, 2018

חדשות מרגשות בעולם הגז הטבעי! 
 
לאחרונה פורסם שועדת הכספים של הכנסת אישרה את ההעברה של כ 100 מיליון ₪ לחברת נתיבי הגז לישראל (נתג"ז) לצורך הרחבת מערכת ההולכה הלאומית לים. התכנית כוללת גם תחנת קבלה תת-ימית עבור מאגרי הגז הקטנים והבינוניים.
 
ההחלטה של ועדת הכספים התקבלה בהמשך להחלטת ממשלה 2592 לעידוד מאגרים קטנים ובינוניים שהתקבלה בשנה שעברה ובשלב הראשון תסייע לפיתוח מאגרי "כריש ותנין" ובעתיד גם לספקים נוספים.
 
הרחבת מערכת ההולכה הלאומית לים תאפשר צמצום דריסת הרגל של תשתיות גז בחופי מדינת ישראל ותקל על החיבור של תגליות הגז העתידיות למערכת ההולכה הארצית. 
 
ביפול אנרגיה גאה להוביל עבור לקוחיותיה ועם שותפיה לדרך את חזון הרחבת מערכת ההולכה הלאומית לים ותמשיך להביא יצירתיות, ידע וחדשנות טכנולוגית לתחום התשתיות הימיות של ישראל בהמשך הדרך.

 

לינק להודעה של ועדת הכספים

 

Please reload

Please reload

Archive

2018 © Bipol Energy Ltd

PO BOX 1003, Ramat Hasharon, Israel, 47100