top of page

"Natural Gas" "גז טבעי" 

ספר חדש בשם "גז טבעי" בעריכה מקצועית של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה (IIEE) יצא לאור לראשונה באפריל 2017 בוועידה הלאומית לאנרגיה 9 (עריכה מקצועית: משה רבייב, קרן גול).


זהו הספר הראשון המקיף בנושא הגז הטבעי שיוצא לאור בישראל בהפקה מקצועית של המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה. הספר מכיל מידע רב מאת מומחים ואנשי מקצוע ישראליים ממגוון התחומים כגון גיאולוגיה, הנדסה, כלכלנים, איכות הסביבה ועוד.


אברי שפלר, מנכ"ל ביפול אנרגיה (בהשתתפות אורן שפלר ולאה שרינגטון מביפול אנרגיה) כתב את פרק 4 - הנדסה וטכנולוגיה להפקת גז טבעי בים, פרק 5 - תהליכי טיפול והפרדה על האסדה, ופרק 6 - הובלה ואחסון של גז טבעי.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page