The Haifa Research Center For Maritime Policy & Strategy (HMS) Annual Report for 2017/18


פורסמה ההערכה האסטרטגית הימית השנתית של מרכז חיפה למדיניות ואסטרטגיה ימית לשנת 2017/18 ובו תמצית ההתפתחויות העיקריות בשנת 2017 בזירה הימית בישראל.

לינק לאתר המרכז בחיפה : http://poli.haifa.ac.il/~hms/index.php/en/

עו"ד אורן שפלר השתתף בכתיבה של הדו"ח השנתי השנה בכתיבתו את הפרק העוסק בהצעת חוק האיזורים הימיים - 2017

Featured Posts
Recent Posts
Archive